Các nguồn truy cập tài liệu mở

Updated : 2016/04/24

 


TÀI LIỆU TRUY CẬP MỞ  TIẾNG VIỆT
 
•      Trung tâm học liệu Đà Nẵng http://lirc.udn.vn
•      Thư viện trực tuyến:  http://violet.vn
•      Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (VOER):   http://www.voer.edu.vn/
•      Vietnam Open Code Web:     http://www.vocw.edu.vn/
•      Mạng giáo dục Edunet – Bộ GD&ĐT: http://edu.net.vn/media/
•      Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến:    http://www.vjol.info/
•      Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (FETP):    http://www.fetp.edu.vn/
•      Laws of Vietnam:        http://www.asianlii.org/vn/legis/laws/
  
TÀI LIỆU TRUY CẬP MỞ  NƯỚC NGOÀI 
Open Access Publishing  (Picker Memorial Library – Truman State University)
                       http://library.truman.edu/search_articles/open-access.asp
Đa ngành, nhiều thể loại (sách, tạp chí, tài liệu hội nghị …)
•   eScholarship (Đại học California):    http://escholarship.org/                                          
•  Danh mục tài liệu chọn lọc (Thư viện Quốc hội Mỹ)  :http://www.loc.gov/rr/scitech/selected-internet/   
•  Danh mục các kho tài liệu nội sinh (OpenDOAR):   http://www.opendoar.org/
•  Danh mục tạp chí truy cập mở (DOAJ): (8.599 tạp chí, 965.509 bài báo) :http://www.doaj.org/
•  Google Scholar:  http://scholar.google.com.vn/
•  Internet Archives:  http://archive.org/advancedsearch.php
•  Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature with E-prints and Open Access Journals :   http://digital-scholarship.org/oab/oab.htm
•  Cogprints:  http://cogprints.org/  
Khoa học tự nhiên:
• arXiv.org (Đại học Cornell):   http://arxiv.org/
Khoa học và y tế:
• PLOS (tạp chí):  http://www.plos.org/
• U.S. National Library of Medicine (PubMed/ MEDLINE, MeSH,          MedlinePlus) :  http://www.nlm.nih.gov/
 PubMed Central:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
• BioMed Central :  http://www.biomedcentral.com/
Giáo dục:
• Education research global observatory (tạp chí):
Khoa học kỹ thuật:
• MIT Open Courseware:   http://ocw.mit.edu/index.htm
 
Công nghệ và Thông tin
• Đại học Arizona:
Kinh tế:
• Research Papers in Economics (75 countries):   http://www.repec.org/
 
Thông tin và thư viện:
• e-Lis:      http://eprints.rclis.org/
• Library Philosophy and Practice (tạp chí):http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lpp.htm
 
Sách điện tử  đa ngành:
•      Project Gutenberg:   http://www.gutenberg.org/
•      Google books:    http://books.google.com/
 
Tạp chí điện tử đa ngành:
•      HyperJournal:    http://www.hjournal.org/
•      Public Knowledge Project:  http://pkp.sfu.ca/
•      e-Publishing Toolkit   :   https://dev.livingreviews.org/projects/epubtk
 
Địa chỉ này cung cấp các sách điện tử miễn phí được phân theo các chủ đề gồm: Khoa học xã hội, Tin học và CNTT, Toán học, Vật lý học, Hoá học, Sinh học, Khoa học trái đất, Địa chất học, Kỹ thuật kiến trúc.
 
Địa chỉ này dành cho các bạn cần đọc sách về Tin học và Công nghệ thông tin.
 
 Địa chỉ đọc sách trực tuyến dành cho các bạn biết tiếng Anh.
 
Bạn có thể tham khảo rất nhiều sách điện tử bằng tiếng Anh miễn phí được phân loại theo trên 60 chủ đề.
 
Địa chỉ đọc sách trực tuyến dành cho những bạn đọc biết tiếng Anh với nhiều chủ đề để bạn tham khảo. Đặc biệt có sách hướng dẫn các chiến lược làm bài nghiên cứu  luận văn cho sinh viên.
 
Địa chỉ này cung cấp các sách điện tử và tài liệu học chương trình kinh tế Fulbright.
 
 

Các tin khác: