Tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN NĂM 2016

 
THÔNG TIN TUYẾN SINH NĂM 2016
 
Ký hiệu trường: DDF - Tổng chỉ tiêu: 1660
   
   1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của từng ngành, chuyên ngành:
 
 
TT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu
1
Sư phạm tiếng Anh
D140231
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
105
* Sư phạm tiếng Anh
70
* Sư phạm tiếng Anh Tiểu học
35
2
Sư phạm tiếng Pháp
D140233
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
 2. Toán, Văn, tiếng Pháp
35
3
Sư phạm tiếng Trung Quốc
D140234
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
 2. Toán, Văn, tiếng Trung
35
4
Ngôn ngữ Anh
D220201
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
615
* Tiếng Anh
345
* Tiếng Anh Thương mại
150
* Tiếng Anh Du lịch
120
5
Ngôn ngữ Nga
D220202
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
 2. Toán, Văn, tiếng Nga
 3. Toán, Lý, tiếng Anh
70
* Tiếng Nga
35
* Tiếng Nga Du lịch
35
6
Ngôn ngữ Pháp
D220203
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
 2. Toán, Văn, tiếng Pháp
70
* Tiếng Pháp
35
* Tiếng Pháp Du lịch
35
7
Ngôn ngữ Trung Quốc
D220204
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
2. Toán, Văn, tiếng Trung
140
* Tiếng Trung
70
* Tiếng Trung Thương mại
35
* Tiếng Trung Du lịch
35
8
Ngôn ngữ Nhật
D220209
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
 2. Toán, Văn, tiếng Nhật
105
9
Ngôn ngữ Hàn Quốc
D220210
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
105
10
Quốc tế học
D220212
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
 2. Toán, Lý, tiếng Anh
110
11
Đông Phương học
D220213
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
 2. Toán, Lý, tiếng Anh
90
 
Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO
1
Ngôn ngữ Anh
D220201
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
150
* Tiếng Anh
90
* Tiếng Anh Thương mại
60
2
Quốc tế học
D220212
 1. Toán, Văn, tiếng Anh
 2. Toán, Lý, tiếng Anh
30
 
Tên các chuyên ngành được đánh dấu (*) và in nghiêng.
 
 2.  Cách thức xét tuyển:      
+ Điểm xét trúng tuyển theo ngành.
+ Môn xét tuyển chính: Ngoại ngữ hệ số 2.
+ Trường ĐH Ngoại ngữ xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).
Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn vào chuyên ngành theo nguyện vọng SV đăng ký khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin điện tử: www.ufl.udn.vn và tờ thông tin tuyển sinh của trường.
+ Trong 1660 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy có 175 chỉ tiêu đào tạo sư phạm (Sinh viên không phải đóng học phí).
 
 3.  Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO:
+ Ứng viên đăng ký dự tuyển trực tiếp trước khi kết thúc thời gian đăng ký ở mỗi đợt xét tuyển.
+ Trong 150 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh CLC có 90 chỉ tiêu cho chuyên ngành Tiếng Anh và 60 chỉ tiêu cho chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.
+ Sau khi ứng viên trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh CLC, quy trình xét tuyển vào 02 chuyên ngành tiếng Anh CLC và tiếng Anh Thương mại CLC được thực hiện sau khi SV nhập học, giống quy trình xét tuyển vào chuyên ngành đối với các chương trình truyền thống.
+ Sau khi nhập học, nếu chương trình còn chỉ tiêu thì các ứng viên đã trúng tuyển chương trình truyền thống cùng ngành có thể đăng ký dự tuyển bổ sung nếu đủ điểm chuẩn vào chương trình CLC.
+ Trường có thể không tuyển sinh ngành nào có dưới 20 ứng viên đăng ký dự tuyển. Trong trường hợp này, nếu ứng viên đủ điểm vào chương trình truyền thống cùng ngành thì sẽ được chuyển sang chương trình này.
 

Các tin khác: