Giới thiệu

Thông tin cơ bản Khoa Anh Chuyên ngành - ĐH NN - ĐH Đà Nẵng

 

Thông tin cơ bản Khoa Anh Chuyên ngành - ĐH NN - ĐH Đà Nẵng

 

Khoa ACN là một trong những khoa có truyền thống lâu đời của ĐH NN Đà Nẵng với 2 chuyên ngành chính là tiếng Anh Thương mại và tiếng Anh Du lịch. Ngoài Khoa ra đang có kế hoạch mở mã ngành mới (TA trong Truyền thông). Ngoài ra khoa có nhiệm vụ giảng dạy ngoại ngữ cho các cơ sở giáo dục ĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc ĐH Đà Nẵng.

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp: SV tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty nước ngoài, liên doanh XNK trong và ngoài nước, các công ty về du lịch, thương mại, ngoại ngoại thương và nhiều lãnh vực nghề nghiệp khác nhau có đòi hỏi tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh và du lịch.

SV còn có thể tham gia tiếp các khoá học thạc sĩ hoặc cao hơn với chuyên ngành đã học và/hoặc các ngành kinh doanh khác tại các trường trong và ngoài nước.

Sứ mạng 

Khoa có sứ mạng đào tạo tiếng Anh các Chuyên ngành, đặc biệt là về Thương mại, Du lịch và truyền thông, nhằm giúp người học có kiến thức cập nhật về chuyên ngành, có kỹ năng để có thể làm việc đa lĩnh vực trong thương mại, du lịch, truyền thông và nhằm hình thành thái độ làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng học tập suốt đời của người học sau khi ra trường.

Tầm nhìn

Khoa phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo hàng đầu trong khu vực hội nhập ASEAN trong 10 năm tới và ngày càng có nhiều sinh viên tham gia làm việc ở môi trường hội nhập đa quốc gia. Khoa đang tiếp tục định hướng ứng dụng Khoa học công nghệ và truyền thông đa phương tiện trong đào tạo để sinh viên luôn tự tin sau mỗi khoá tốt nghiệp.

 

Elearning website:  

http://elearning.ufl.udn.vn/esp/

Facebook Khoa Anh Chuyên Ngành: 

 

Địa chỉ liên hệ: