GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Updated : 2014/08/31

Chương trình đào tạo: được xây dựng trên cơ sở các khung chương trình đào tạo chính quy hiện đang giảng dạy tại trường. Thêm vào đó, nhà trường quan tâm đầu tư nhiều hơn về nhiều mặt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Cụ thể, nhà trường chú trọng đào tạo ra những cử nhân ngoại ngữ và quan hệ quốc tế chất lượng cao, nắm vững kiến thức chuyên môn và khả năng làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

Tải mẫu ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP CHẤT LƯỢNG CAO tại đây

 (Theo Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại Ngữ )                                                                                                                                                                     https://docs.google.com/gview?url=http://www.cfl.udn.vn/uploads/photos/daotao/gioi_thieu_clc_2014-08.doc&chrome=true  
 

Các tin khác: