Tự học trực tuyến một số khoá học liên kết giữa ĐHNN ĐN-ĐH Ngoại Thương

Updated : 2016/04/20

----------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH

HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN

(Miễn phí – dành cho SV các Trường thành viên ĐH ĐN và ĐH NN Đà Nẵng)

Đây là chương trình hợp tác giữa ĐHNN ĐN-ĐH Ngoại Thương

DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC

TIẾNG ANH GIAO TIẾP: TOEIC

TIẾNG ANH KINH TẾ, KINH DOANH: B1, B2

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI: NGÔN NGỮ HỢP ĐỒNG, THƯ TÍN,  GIAO TIẾP KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

10 khóa học – Trên 1.000 bài, 500 giờ giảng.

40 giảng viên hàng đầu trong và ngoài nước

6 hệ thống luyện thi: TOEIC, B1, B2, IELTS, TOEFL, PET/FEC

Các khóa học trực tuyến

Website 1: http://elearning.ftu.vn (main)

Website 2: http://topten.edu.vn/

Cách đăng nhập các khoá học tại cả 3 websites trên

Username: cfl001-1000

Password: cfl001- 1000

Mật khẩu ghi danh: tttt123

Lưu ý: SV trường có 1000 tài khoản nên, số 001 có thay bằng số bất kỳ cho đến số 999.

Username và password là giống nhau

 

Các tin khác: