Kết quả phúc khảo kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 21-22/6/2022

Updated : 2022/06/24

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: 

http://ufl.udn.vn/vie/tracuucdr.html
 
 Print