Thông báo đã có chứng chỉ năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 21.5.2022

Updated : 2022/07/11

Đã có chứng chỉ năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 21.5.2022 
Mời thí sinh đến nhận chứng chỉ vào các buổi sáng thứ Hai, Tư, Sáu từ 8h00 đến 11h00 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Lưu ý: Thí sinh nộp lại 01 bản chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu photo có công chứng , đem theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu thông tin khi đến nhận chứng chỉ
 
 Print