Giới thiệu

Thông tin cơ bản Khoa Anh Chuyên ngành – ĐH NN – ĐH Đà Nẵng

Khoa tiếng Anh Chuyên ngành tiền thân là tổ tiếng Anh, thuộc trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng từ năm 1990. Ngày 4/4/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định 32/CP về việc thành lập Đại học Đà Nẵng. Theo đó, tổ tiếng Anh Trường Đại học Bách khoa được chuyển về Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng, và trở thành tổ tiếng Anh không chuyên thuộc khoa tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm.

Năm 1999, tổ tiếng Anh không chuyên được nâng cấp thành khoa tiếng Anh không chuyên. Ngày 26/08/2002, Chính phủ ra Quyết định số 709/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trên cơ sở tách và tổ chức lại 5 khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm. Khoa tiếng Anh không chuyên là một trong 5 khoa được chuyên về Trường Đại học Ngoại ngữ, và đổi tên thành Khoa tiếng Anh Chuyên ngành.

Đội ngũ cán bộ của Khoa hiện có 46 người gồm 4 Tiến sĩ, 41 Thạc sĩ (hầu hết được đào tạo dài hạn hoặc ngắn hạn ở ngoài nước và hiện có 03 thạc sĩ đang học nghiên cứu sinh), 1 cử nhân (là cán bộ văn phòng). Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy tiếng Anh cho hàng vạn sinh viên ở các Cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng như Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn,  Khoa Y Dược, Khoa tiếng Anh chuyên ngành còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo sinh viên hệ chính quy chuyên ngành tiếng Anh thương mại (từ năm 2008), tiếng Anh Thương mại Chất lượng cao (từ năm 2012), tiếng Anh du lịch (từ năm 2012), tiếng Anh du lịch Chất lượng cao (2021), tiếng Anh Thương mại Điện tử (2022), bằng hai tiếng Anh thương mại (từ năm 2007), tiếng Anh Thương mại liên thông (từ năm 2012), tiếng Anh Ngoại ngữ 2 cho các Khối Ngoại ngữ khác thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ (từ năm 1994). Ngoài ra, Khoa còn tham gia công tác đào tạo, khảo thí thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, giảng dạy tiếng Anh cho các lớp sau đại học không chuyên ngữ và một số chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường, ngắn hạn, liên kết v.v… của nhà trường..

Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa tiếng Anh Chuyên ngành

Tầm nhìn và sứ mệnh của Khoa tiếng Anh Chuyên ngành được phát triển phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

TẦM NHÌNKhoa tiếng Anh chuyên ngành phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo hàng đầu trong khu vực hội nhập ASEAN trong 10 năm tới và ngày càng có nhiều sinh viên tham gia làm việc ở môi trường hội nhập đa quốc gia. Khoa đang tiếp tục định hướng ứng dụng Khoa học công nghệ và truyền thông đa phương tiện trong đào tạo để sinh viên luôn tự tin sau mỗi khoá tốt nghiệp.
SỨ MẠNGKhoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng có sứ mệnh đào tạo tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng, đáp ứng được những yêu cầu nghề nghiệp, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn toàn cầu hóa và công nghệ 4.0.

Elearning website:  

http://elearning.ufl.udn.vn/esp/

Facebook Khoa Anh Chuyên Ngành: 

https://www.facebook.com/khoatienganhchuyennganhdhnn

Địa chỉ liên hệ: