LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2022

Ngày 06/06 vừa qua, Khoa tiếng Anh chuyên ngành đã tổ chức thành công Lễ Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp dành cho sinh viên K18. Tham gia Hội đồng đánh giá Đề cương chi tiết lần này gồm có Phó Trưởng Khoa PT – ThS. Lê Văn Bá cùng các Giảng viên trong Khoa. Sau phát biểu khai mạc, các sinh viên đã