Nhân sự

Giảng viên và nhân viên

STTHọ và tênChức vụCDNN
  1Lê Văn Bá Phó Trưởng khoa phụ tráchGV
  2Phạm Thị Thu Hương Phó Trưởng khoaGVC
  3Trần Thị Thùy Oanh Phó Trưởng khoaGVC
  4Phạm Thị Ca Dao Phó TBM tiếng Anh Du lịchGV
  5Nguyễn Thị Châu Hà Phó TBM  Ngoại ngữ 2GV
  6Võ Nguyễn Thuỳ Trang Phó TBM  tiếng Anh các trường TVGV
  7Hồ Lê Minh Nghi Phó TBM tiếng Anh Thương mạiGV
  8Đỗ Thị Duy An Giảng viên cơ hữuGV
 9Nguyễn Thị Hoàng BáuGiảng viên cơ hữuGV
 10Trần Thị Quỳnh Châu Giảng viên cơ hữuGV
 11Trần Hữu Ngô Duy Giảng viên cơ hữuGV
 12Nguyễn Thị Cẩm Hà Giảng viên cơ hữuGV
 13Hoàng Thùy HânGiảng viên cơ hữuGV
 14Nguyễn Thu Hằng Giảng viên cơ hữuGV
 15Trần Thị Phước Hạnh Giảng viên cơ hữuGV
 16Trần Thị Diệu Hiền Giảng viên cơ hữuGV
 17Lê Xuân Việt Hương Giảng viên cơ hữuGV
 18Nguyễn Thị Diệu Hương Giảng viên cơ hữuGVC
 19Nguyễn Thị Thanh Hương Giảng viên cơ hữuGV
 20Hồ Thị Yến Lan Giảng viên cơ hữuGV
 21Đinh Thanh Liêm Giảng viên cơ hữuGV
 22Nguyễn Thị Ngọc Linh Giảng viên cơ hữuGV
 23Đoàn Thanh Xuân Loan Giảng viên cơ hữuGV
 24Vương Bảo NgânGiảng viên cơ hữuGV
 25Huỳnh Thị Bích Ngọc Giảng viên cơ hữuGV
 26Lê Thị Nhi Giảng viên cơ hữuGV
 27Nguyễn Trần Uyên Nhi Giảng viên cơ hữuGV
 28Phạm Thị Quỳnh Như Giảng viên cơ hữuGV
 29Lò Văn PấngGiảng viên cơ hữuGVC
 30Tôn Nữ Xuân Phương Giảng viên cơ hữuGV
 31Hồ Phạm Xuân PhươngGiảng viên cơ hữuGV
 32Nguyễn Thị Mỹ Phượng Giảng viên cơ hữuGVC
 33Trần Thị Túy Phượng Giảng viên cơ hữuGV
 34Trần Nữ Thảo Quỳnh Giảng viên cơ hữuGV
 35Lê Thị Thu Sương Giảng viên cơ hữuGV
36Nguyễn Thị Diệu Thanh Giảng viên cơ hữuGV
 37Trần Văn ThànhGiảng viên cơ hữuGV
 38Lê Tấn Thi Giảng viên cơ hữuGVC
 39Hồ Minh Thu Giảng viên cơ hữuGVC
 40Dương Quang Trung Giảng viên cơ hữuGV
 41Trương Thị Ánh Tuyết Giảng viên cơ hữuGV
 42Trần Vũ Mai Yên Giảng viên cơ hữuGV
 43Lê Thị Hải Yến Giảng viên cơ hữuGV
 44Lê Thị Kim Yến Giảng viên cơ hữuGV
 45Lê Thị Mỹ Lệ Chuyên viênCV
 46Chu Văn Đa Chuyên viênCV