HỘI NGHỊ GIẢNG VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2020 – KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Công tác Nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ then chốt – Đào tạo và Nghiên cứu khoa học – có mối liên quan mật thiết tương hỗ cho nhau, và luôn song hành cùng nhau ở môi trường giáo dục và đào tạo bậc đại học. Nhận thức được vai trò quan trọng của nhiệm vụ này, chiều ngày 03