Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa là tất cả các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính quy của sinh viên. Các hoạt động này thường là hoạt động nhóm nhằm phát triển và nuôi dưỡng các kỹ năng mềm, kỹ năng cá nhân của bản thân.

Đối với sinh viên Khoa tiếng Anh chuyên ngành, các hoạt động ngoại khóa có thể bao gồm các hoạt động do Liên Chi đoàn – Liên Chi hội và Câu lạc bộ trực thuộc Khoa tổ chức; các buổi tham quan và trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp: vận tải, kinh doanh xuất nhập khẩu,.. các buổi thảo luận về học thuật chuyên ngành hoặc các workshop do Khoa tổ chức. Ngoài ra, sinh viên trực thuộc Khoa còn có cơ hội được tham gia các hoạt động học tập và trải nghiệm tại nước ngoài.

Nếu bạn cần biết thông tin chi tiết hơn về hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Khoa tiếng Anh chuyên ngành, bạn có thể liên hệ với Khoa tiếng Anh Chuyên ngành Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng để được tư vấn cụ thể hơn.

Địa chỉ liên hệ: