LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2022

Ngày 06/06 vừa qua, Khoa tiếng Anh chuyên ngành đã tổ chức thành công Lễ Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp dành cho sinh viên K18. Tham gia Hội đồng đánh giá Đề cương chi tiết lần này gồm có Phó Trưởng Khoa PT – ThS. Lê Văn Bá cùng các Giảng viên trong Khoa.

Sau phát biểu khai mạc, các sinh viên đã lần lượt Bảo vệ đề cương chi tiết Luận văn của mình một cách thành công và tốt đẹp. Hội đồng cũng đã góp ý và đặt ra những câu hỏi cho các bạn sinh viên để có thể hiểu hơn cách thực hiện các đề tài từ đó có thể đánh giá và chấm điểm cho các đề tài.

Cuối cùng, chúc mừng các bạn đã bảo vệ thành công luận văn của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và may mắn trong bước đường tiếp theo!