Hội thảo khoa học Khoa tiếng Anh chuyên ngành 2022

Vào ngày 12/11/2022, Khoa TACN đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề về ‘Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập quốc tế’. Tại Hội thảo có các báo cáo đầy tâm huyết đến từ các báo cáo viên là nhà doanh nghiệp và các giảng viên của khoa tiếng Anh chuyên ngành. Đây là một hoạt động rất quan trọng để góp phần phát triển công tác NCKH các cấp, giúp các giảng viên, sinh viên và đặc biệt là nhà doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh không chỉ tại trường Đại học Ngoại ngữ mà còn tại các trường thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng, và đặc biệt hơn nữa đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982 – 2022).

Với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Nhà trường, sự hợp tác từ Nhà doanh nghiệp, sự nỗ lực, tinh thần trâch nhiệm cao của CBVC, sự nhiệt tình, ham học hỏi của các em sinh viên, Hội thảo khoa học khoa TACN 2022 đã thành công tốt đẹp!

Chúc các Thầy/Cô tiếp tục có những đóng góp về NCKH, nhà doanh nghiệp tiếp tục có sự hỗ trợ và hợp tác, các em SV ham học hỏi để góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại Trường, ĐHĐN nói chung và Khoa nói riêng.

Chúc các Thầy/Cô mùa hiến chương thật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc!