HỘI NGHỊ GIẢNG VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2020 – KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Công tác Nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ then chốt – Đào tạo và Nghiên cứu khoa học – có mối liên quan mật thiết tương hỗ cho nhau, và luôn song hành cùng nhau ở môi trường giáo dục và đào tạo bậc đại học.

Nhận thức được vai trò quan trọng của nhiệm vụ này, chiều ngày 03 tháng 10 năm 2020, Khoa Tiếng Anh chuyên ngành đã tổ chức Hội nghị Giảng viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa tại Hội Trường C303, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN.

Qua hơn bốn tiếng đồng hồ, 15 báo cáo khoa học của 21 báo cáo viên thuộc các nhóm nghiên cứu và các cá nhân (là giảng viên cơ hữu của Khoa ACN) đã được chuyển tải tới người nghe tại Hội nghị. 

Với chủ đề chính của Hội nghị “Đổi mới phương thức dạy và học tiếng Anh chuyên ngành theo xu thế toàn cầu hóa”, 15 báo cáo đã đề cập đến nhiều chủ điểm nghiên cứu khác nhau như: Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Thương mại và Du lịch, Ngôn ngữ học,  Kiểm tra đánh giá NLNN tiếng Anh của người học, Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ,..v..v..

Sự chỉ đạo sâu sát của BCN Khoa cùng sự chuẩn bị chu đáo của BTC Hội nghị, tinh thần làm nghiên cứu khoa học của các giảng viên, các nhóm nghiên cứu và ý thức ham học hỏi của các em sinh viên trong Khoa đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội nghị NCKH Khoa tiếng Anh chuyên ngành năm học 2020-2021.