SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC UDON THANI, THÁI LAN NĂM HỌC 2022-2023

Các sinh viên Khóa 2019 chuyên ngành tiếng Anh thương mại chất lượng cao trong năm học 2022-2023 đã có cơ hội được thực tập tại trường Đại học Udon Thani, Thái Lan. Tại đây, các bạn được có cơ hội trải nghiệm văn hóa và hoàn thành các sản phẩm để đánh giá kết quả thực tập.

Xem những video đánh giá kết quả thực tập của các bạn sinh viên dưới đây: