Hoạt động Nghiên cứu Khoa học Sinh viên (2018-2023)

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên. Nó giúp sinh viên có thể tiếp cận với kiến thức mới nhất và phát triển năng lực của mình.

Ngoài ra, nghiên cứu khoa học còn giúp sinh viên có thể nâng cao kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề. Sinh viên cũng có thể rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình.

Nghiên cứu khoa học còn giúp sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về chuyên ngành của mình và có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.